Construction Quality worden

Labeliseringsprincipe

De Construction Quality-labelisering wil vertrouwen stellen in de goede organisatie van de onderneming, in haar technische bekwaamheid en in het feit dat ze op een kwalitatieve manier werkt, dat ze de duurzame ontwikkeling nastreeft en dat ze de nodige maatregelen neemt om het milieubeheer en de veiligheid van de werknemers en de klanten te verzekeren.

De labelisering gebeurt op basis van een referentieel, dit is een lijst met criteria en voorschriften die zowel gericht zijn op:

 • de aspecten van de organisatie van de onderneming;
 • als op haar technische bekwaamheid om aan de verwachtingen van de klanten en aan de contractuele, reglementaire en wettelijke eisen te voldoen.

Voor elk beroep in de bouw kan een dergelijk referentieel ontwikkeld worden door een sectoraal technisch comité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende partijen (sectorale federaties, CQ, WTCB, BCCA…).

Een onderneming die een beroep uitoefent waarvoor nog geen referentieel ontwikkeld werd door de sector en die een Construction Quality-label wil behalen, kan dit individueel doen op basis van een “generiek” referentieel.

Voorbereiding van de labelisering

Er zijn 3 mogelijkheden om zich voor te bereiden op de labelisering, afhankelijk van het beroep:

 1. Een opleiding met uitleg over het referentieel en het ter beschikking stellen van de tools
 2. Een individuele begeleiding van de onderneming
 3. Een ontwikkeling door de onderneming zelf van haar processen

Mogelijkheden 2 en 3 gaan gevolgd van een voorafgaande beoordeling van de geschiktheid van het systeem om aan het referentieel te beantwoorden. Men kan deze 3 voorbereidingsmethodes natuurlijk ook combineren.

Toekenning van het CQ-label

Het CQ-label wordt toegekend na

 • een beoordeling op basis van een referentieel, in de kantoren van het bedrijf en op de werven;
 • de controle of de aannemer wel degelijk aan de sociale en fiscale verplichtingen voldoet.

De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij in de vorm van een audit en/of inspectie waarvan de duur afhankelijk is van het beroep en de grootte van de onderneming

Domeinen/sectoren waarvoor een referentieel bestaat

 • Installaties voor de productie van hernieuwbare energie
 • Fotovoltaïsche installaties
 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Ramen en deuren
 • Hout
 • Aluminium
 • PVC
 • Betonherstellers
 • Na-isolatie
 • Schilders
 • Meesters Tegelzetters

Veelgestelde vragen

Wie controleert of ik voldoe aan de CQ-eisen?

De audit wordt uitgevoerd door auditeurs die door BCCA gekwalificeerd zijn.

Hoe lang blijft mijn CQ-label geldig?

Het label is 3 jaar geldig. Gedurende deze periode is er een jaarlijks toezicht voorzien in de vorm van audits en/of inspecties.

Ik werk alleen. Kan ik ook een CQ-label krijgen?

Natuurlijk! De aspecten van de organisatie worden wel vereenvoudigd in vergelijking met die voor een aannemer die meerdere werknemers heeft.